Stallen

Vi har 26 bokser og det er en kaldstall, det vil si at den er uisolert. God høyde oppunder taket gir god stallmiljø og luftveiveisplager på hestene er stort sett ikke-eksisterende hos oss.

team moen stallen vinkel

580 m² todelt stall

Høsten 2013 kjøpte vi tomt inntil huset vårt og startet byggingen av ny stall etter et halvt års planlegging og arbeid med søknader og diverse papirer. Selve byggeprosessen gikk utrolig fort og 6.desember flyttet vi inn. Vi har lagt vekt på enkle og praktiske løsninger samt trivsel for hestene. Stallen er 580 kvm stor og hele byggeprosjektet var på rundt tre millioner kroner. En del på midten er isolert og her har vi en sykeboks, to vaskespilt, selerom, pauserom, tørkerom og teknisk rom med toalett. Gangen her er 13 meter lang her kan vi sele på, sko samt at dyrlegen har god plass. Så lenge det ikke står hester her så kan vi temperere det som vi vil.

Stallen er todelt, både for å redusere smittefare samt at hester fra naturens side trives bedre i mindre grupper. Den ene stallen har ni bokser, den andre har tolv. Til sammen er det 22 bokser pluss fire utebokser. Uteboksene er veldig fine å ha da noen hester, ofte hingster, trives godt med færre hester rundt seg.

3*3,5 meter bokser

Alle boksene er noe større enn det som er vanlig på store staller. Boksene er 10,5 kvm, 3 x 3,5 meter. Vi har satt inn Thermobar drikkekar i hver boks. De rommer 30 liter og er oppvarmet sånn at hestene alltid har tilgang på temperert vann, noe som er utrolig viktig i vinterhalvåret.

Hestene våre har fri tilgang på høy så sant det ikke er hester som må holdes på diett for å ikke bli overvektig. Vi forer med høy minimum fire ganger i døgnet. Kraftfor får de 2-3 ganger daglig.

Tolv luftegårder

Vi har tolv luftegårder og alle hestene kan slippes ut samtidig på morgenen. Vi syns det er viktig med de samme daglige rutinene og at alle får komme ut samtidig og på lik tid på dagen. På den måten blir det minst mulig stress.

Hestene går ute fra 8-15 utenom de dagene de trenes. Da settes de inn på boksen etter trening for avslapning og mat, noe som er viktig for å nyttiggjøre seg treningen best mulig.

Eier får være med og bestemme om hestene skal gå alene eller i flokk med andre da folk har forskjellig syn på dette. Vi har tre ponnier og disse er fint selskap for de hestene som ikke kan gå i flokk.

Har du en hest du vil sette i trening hos oss?

Kontakt oss